คลังเก็บผู้เขียน: admin

เกี่ยวกับ admin

นายสินชัย เทียนศิริ ใช้นามปากกาว่า "คนสามัญประจำโลก" ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2533 กับบทบาทคณะทูตรักเจ้าพระยากับตาวิเศษ (รองชนะเลิศอันดับสอง ฝ่ายชาย) เป็นจุดเริ่มต้นให้ก้าวเข้าสู่บทบาทนักรณรงค์และวิทยากรบรรยายเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ (สิ่งเหลือใช้) และการจัดการน้ำ สร้างบล๊อคแสนเพลิน SAN Plearn เพราะอยากถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ที่ตกผลึกจากการลงมือทำและลงสัมผัสการทำงานจริงในพื้นที่ ผ่านการเขียนเล่าเรื่องในรูปแบบ Play + Learn = Plearn เพลิน ในภาษาไทย ชีวิตที่มี Passion ทำให้ทุกวันที่ได้ออกไปบรรยายไปถ่ายทอดเรื่องดีๆ แก่ชุมชนและคนในสังคม ไปด้วยความเพลิดเพลิน แสนสนุกและแสนเพลินจริงๆ ก้อง สินชัย เทียนศิริ (คนสามัญประจำโลก) ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

ก้าวข้ามผ่านช่วงวัย

วันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 คนรู้จักห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อ่านเพลิน | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

จุดเริ่มของคำว่าบ้านเพลิน

จุดเริ่มของคำว่า “เพลิน” มาจาก คำว่า Pla … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บ้านเพลิน | ใส่ความเห็น

การเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น 1 :

การเลือกซื้อของเท่าที่จำเป็น 1 : ซื้อให้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ช๊อปเพลิน | ใส่ความเห็น

เที่ยวไปตามตะวัน เที่ยวไปในวิถีเรียบง่าย 1 :

เที่ยวไปตามตะวัน เที่ยวไปในวิถีเรียบง่าย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เที่ยวเพลิน | ใส่ความเห็น

การฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 1 :

การฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 1 : เพียงท่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟังเพลิน | ใส่ความเห็น

อาหารบ้านๆ กับข้าวง่ายๆ 1 :

อาหารบ้านๆ กับข้าวง่ายๆ 1 : ใครๆ ก็ทำได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กินเพลิน | ใส่ความเห็น

การใช้เงินอย่างมีสติ 1 :

การใช้เงินอย่างมีสติ 1 : เงินทองต้องเข้า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ใช้เพลิน | ใส่ความเห็น

รบกวนโลกให้น้อยลง 3 :

รบกวนโลกให้น้อยลง 3 วิกฤติ กับ โอกาส * ข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อ่านเพลิน | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รบกวนโลกให้น้อยลง 1 :

รบกวนโลกให้น้อยลง 1: ตระหนก และ ตระหนัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อ่านเพลิน | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รบกวนโลกให้น้อยลง 2 :

รบกวนโลกให้น้อยลง 2 : ภาระ กับ ภารกิจ ตอ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน อ่านเพลิน | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น